Farið yfir lögin á stofnfundinum

Í gær var stofnað í Húsinu á Eyrarbakka félag um Fangelsisminjasafn Íslands. Í stjórn voru kjörnir: Hreinn Hákonarson, formaður, Sigurður Steindórsson, Jón Sigurðsson. Varamenn: Björn Ingi Bjarnason, Eiríkur Már Rúnarsson, Guðmundur G. Hagalín.

Lög félagsins voru samþykkt og þau má sjá hér að neðan en 2.gr. laganna  hljóðar svo:

„Tilgangur félagsins er að koma upp Fangelsisminjasafni Íslands í því skyni að varðveita sögu fangelsa á Íslandi. Þeirri sögu heyra til allir þeir munir sem tilheyrt hafa fangelsum landsins með einum eða öðrum hætti og eru ekki lengur notaðir. Þá hyggst félagið og finna safninu hentugt húsnæði á Eyrarbakka.“

 

Menn gæddu sér á köku eftir stofnun félags um Fangelsisminjasafn Íslands

 

 

Lög félags um Fangelsisminjasafn Íslands

 

1.gr.

Félagið heitir „Félag um: Fangelsisminjasafn Íslands.“

 1. gr.

„Tilgangur félagsins er að koma upp Fangelsisminjasafni Íslands í því skyni að varðveita sögu fangelsa á Íslandi. Þeirri sögu heyra til allir þeir munir sem tilheyrt hafa fangelsum landsins með einum eða öðrum hætti og eru ekki lengur notaðir. Þá hyggst félagið og finna safninu hentugt húsnæði á Eyrarbakka.“

 1. gr.

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að safna munum, sem tilheyrt hafa fangelsum, skrá sögu þeirra og sýna þá almenningi þegar aðstæður leyfa. Einnig að safna myndum, skjölum og hverju því sem kann að tengjast sögu fangelsa, starfi fangavarða og lífi fanga innan fangelsa.

 1. gr.

Félagsaðild. Öll þau sem áhuga hafa á málefnum Fangelsisminjasafns Íslands og vilja greiða götu þess geta orðið félagar.

 1. gr.

Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi.

 1. gr.

Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. ágúst ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara og þá alla jafna í tölvupósti. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
 2. Skýrsla stjórnar lögð fram
 3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
 4. Lagabreytingar
 5. Ákvörðun félagsgjalds
 6. Kosning stjórnar
 7. Önnur mál

7.gr.

Stjórn félagsins skal skipuð þremur félagsmönnum, formanni og tveimur meðstjórnendum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Einnig er heimilt að kjósa allt að þrjá varamenn. Formaður er kosinn sér á aðalfundi en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Formaður boðar til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

8.gr.

Ákvörðun um félagsgjald skal tekin á aðalfundi. Félagsgjöld skulu innheimt árlega.

 1. gr.

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í samræmi við tilgang félagsins. Félagsmenn njóta ekki fjárhagslegs ávinnings af starfsemi félagsins.

 1. gr.

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna eignir þess til Byggðasafns Árnesinga.

 

 

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi Félags um Fangelsisminjasafns Íslands Eyrarbakka 8. maí 2019